Historik Lindbergs El

1993 startar Lindbergs Elektriska genom att Mikael Lindberg förvärvade företaget AB Elkällan. Företaget har idag fyra anställda.

1997 förvärvade Lindbergs El en hyresfastighet på Bodestorpsvägen 7 i Karlshamn med femton lägenheter.

2009 förvärvadeLindbergs El en hyresfastighet på Holländareplan 3
i Karlshamn med fem lägenheter samt ett kontor.

Verksamheten i Lindbergs El inriktar sig på elinstallationer och service inom hushåll, kontor, industri samt fastighetsförvaltning.

 
Historik Göta Fastigheter

2015 startar Simon och Mikael Lindberg fastighetsbolaget
Göta Fastigheter

2015 förvärvade Göta Fastigheter en hyresfastighet på Östra Storgatan 13 i Olofström med fem lägenheter.

Verksamheten i Göta Fastigheter inriktar sig på att äga och förvalta
hyresfastigheter.