Lindbergs El utför följande arbeten

Tillbaka

Elinstallationer för hem, kontor och industrier

Service och försäljning av hushållsmaskiner

Larm, Tele och datanät

Digitala och analoga antennanläggningar

Apparatskåptillverkning

Service och underhåll av industrimaskiner
(specialitet: tryckpressar och övr. grafisk utrustning)

Fastighetsförvaltning

Vi har mångårig erfarenhet i branschen

   

Apparatskåptillverkning på Hitex 

Göta Fastigheter utför följande arbeten

Fastighetsförvaltning och där tillhörande arbeten